Revisjoni komisjon

Helve Luht (IPT Projektijuhtimine)
Mare Rast (Eesti Geoloogia Selts)

Alus: üldkoosoleku otsus 18.09.2020