Toetajad

ASUTUSED

AS EESTI ENERGIA

EESTI GEOLOOGIAKESKUS

TTÜ GEOLOOGIA INSTITUUT

ÖKOLOOGIA JA MAATEADUSTE INSTITUUT

ÜHENDUSED

MTÜ EESTI MÄETÖÖSTUSE ETTEVÕTETE LIIT

ERAISIKUD

REIN EINASTO

ASTA ORASPÕLD