Volikogu

Rein Einasto (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Olle Hints (Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut)
Katrin Kaljuläte (Eesti Geoloogiakeskus)
Peep Kildjer (Eesti Geotehnika Ühing)
Kalle Kirsimäe (Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut)
Vello Klein (Eesti Geoloogiakeskus)
Tiiu Liblik (Maa-amet)
Tõnu Meidla (Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut)
Tõnu Pani (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum)
Eduard Pukkonen (Eesti Energia)
Anne Põldvere (Eesti Geoloogiakeskus)
Rein Raudsep (Keskkonnaministeerium)
Tõnis Saadre (Eesti Geoloogiakeskus)
Ethel Tamm (Eesti Loodusmuuseum)
Olavi Tammemäe (Eesti Energia)

Alus: üldkoosoleku otsus 22.05.2014