Toimkonnad

Info- ja kommunikatsioonitoimkond (sh välissuhtlus) – Anne Põldvere
Kirjastamise- ja konverentsitoimkond – Rein Raudsep
Klubitoimkond – Peep Kildjer
Kutsestandardi toimkond – Peep Kildjer
Liikmetoimkond – Vello Klein
Näituste ja populariseerimise toimkond – Tõnis Saadre, Rein Einasto

Loomisel on täiendõppetoimkond

Alus: volikogu koosoleku otsus 06.03.2013