Kollektiivliikmed

Eesti Geoloogia Seltsi kollektiivliikmed ja seltsiga liitumise aasta

EESTI ENERGIA AS    2018

Alus: volikogu koosoleku otsus 08.02.2018

MAAVARAUURINGUD OÜ   2019

Alus: volikogu e-hääletamise otsus 19.04.2019

BalRock OÜ   2019

Alus: volikogu e-hääletamise otsus 24.06.2019

Kollektiivliikme_maksu_reglement_17042017