Revisjoni komisjon

Aivo Averin (IPT Projektijuhtimine)
Helve Luht (IPT Projektijuhtimine)
Mare Rast (Eesti Geoloogia Selts)

Alus: üldkoosoleku otsus 31.05.2018