Revisjoni komisjon

Helve Luht (IPT Projektijuhtimine)
Mare Rast (Eesti Geoloogia Selts)
Mati Viiul (TTÜ Geoloogia Instituut)

Alus: üldkoosoleku otsus 29.11.2012