Liikmemaks

Alates 2014. aastast on Seltsi liikmemaks 10,0 eurot töötavale liikmele ja 3,0 eurot pensionärile

Alus: üldkoosoleku otsus 25.04.2013

Liikmemaksu saab tasuda kas Seltsi sekretäri kätte või Seltsi kontole.

Sekretär Saima Peetermann
Tel: +372 5054823
E-mail: saima.peetermann@gmail.com

Eesti Geoloogia Seltsi Swedbanki arvelduskonto nr EE062200001120030179.

Liikmemaksul on tähtis koht mittetulundusühingu eelarves. Liikmemaks tagab võimaluse korraldada Seltsi põhitegevusi ja tasuda nendega kaasnevate vältimatute kulutuste eest. Ära unusta, et liikmemaksu tuleb tasuda igal aastal! Võlgnevuste likvideerimiseks pöördu sekretäri poole.