Juhatus

Hardi Aosaar (Eesti Energia)
Vello Klein (Eesti Geoloogiakeskus)
Tõnu Meidla (Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut)
Anne Põldvere (Eesti Geoloogiakeskus)
Olavi Tammemäe (Eesti Energia) – juhatuse esimees

Alus: volikogu otsus 06.06.2016