Juhatus

Olle Hints (Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut)
Peep Kildjer (Eesti Geotehnika Ühing)
Vello Klein (Eesti Geoloogiakeskus)
Tõnu Pani (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum)
Anne Põldvere (Eesti Geoloogiakeskus) – juhatuse esimees

Alus: volikogu otsus 27.05.2014