ProGEOst

ProGEO (The European Association for the Conservation of the Geological Heritage) on rahvusvaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on Euroopa riikide koostöö edendamine geopärandi säilitamisel. Tutvu regulaarselt ilmuvate ProGEO uudistega (trükiste rubriigi lõpus)!

Eesti esindaja ProGEOs on Keskkonnaministeeriumi nõunik ja Eesti Geoloogia Seltsi volikogu liige Rein Raudsep.

Esimene rahvusvaheline geopärandi konverents Hiinas 4–7. juunil 2015 International_Conference_Geoheritage_China2015 (193 KB)

TUTVU AJAKIRJAGA: GEOHERITAGE

JÄLGI ProGEO üritusi

 

Geoheritage_Europe_kaas

Wimbledon, W. A. P. & Smith-Meyer, S. (eds) 2012. Geoheritage in Europe and its conservation. ProGEO, AIT Otta AS, 405 pp. ISBN: 978-82-426-2476-5

Raamat “Geoheritage in Europe and its conservation” tutvustab lugejale 37 Euroopa riigi kogemusi geoloogiliste loodusobjektide hoiu korraldamisel ja seadustamisel. Esmakordselt esitatakse nii laiahaardeline ülevaade kivimite ja pinnavormide mitmekesisusest.

Maapõue kivimid ja pinnavormid on meie planeedi “mälu”. Neisse on peidetud unikaalne informatsioon Maa ajaloo kohta. Ainult ja ainult neid uurides on võimalik jälgida protsesse, mis on Maal toimunud mitme miljardi aasta jooksul. Seetõttu vajavad maapõue kivimid ja pinnavormid kui geopärand kaitset neid ähvardavate ohtude eest, sest juba hävinenud loodusobjekte ei ole võimalik taastada. Telli endale ProGEO raamat!