Kirjad

25.01.2015 – TÜ emeriitprofessor Väino Puura kirjutised “Eesti majanduse arenguks on vajalik luua võimalused maapõuressursside paremaks kasutamiseks” ja “Eesti majandusgeoloogia karm minevik” kõigile neile, kes soovivad kaasa aidata Eesti maapõue geoloogilise uurimise, maavarade kasutamise ja mäetööstuse arendamise ümber tekkinud probleemide lahendamisele  Maapoue_kasutamisest_VPAPTA_fin (113 KB),  Eesti_majandusgeoloogia_minevik_VPAP_FIN (109 KB)

19.01.2015 – Tulemas on 2015. aasta XIII Riigikogu korralised valimised. Kui tegeled maapõue uuringutega, mäendusega, maavaradega seotud ettevõtlusega … KEDA VALIKSID? Noppeid Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu, Sotsiaaldemokraatlikku Erakonna ja Keskerakonna valimisprogrammidest seisuga  KEDA_VALIKSID (101 KB)

24.09.2014märgukiri keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele teemal: Eesti riigi omandis olevate puursüdamike haldamise ja uurimise võimalustest EGEOS_KeM_Margukiri_24092014 (838 KB)

08.08.2014volikiri seltsi esindajale mäeinseneride kutseala kutsekomisjonis Volitus_EGEOS_EMS_08082014 (775 KB)

11.06.2014Maapõueseaduse eelnõu arutelude kokkuvõte (koostas Kairi Otsiver, KeM maapõueosakonna nõunik)  MaaPS_arutelu_OTSIVER_11062014  (123 KB)

16.05.2014 – Eesti Mäeseltsi, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Eesti Turbaliidu ja Eesti Geoloogia Seltsi ettepanek Vabariigi Valitsusele “Eesti maapõue strateegia” koostamiseks. Vaata kirja: Eesti_maapoue_strateegia_VValitsusele_fin (61 KB) ja lisa LISA_1_ EK_kommunikee (84 KB)

15.04.2014toetuskiri Läti Geoloogia Seltsile puursüdamike ja geoloogiliste kollektsioonide asjus. Vaata kirja: EGEOS_LATVIA_2014 (191 KB)

03.04.2014 – MTÜ Eesti Geoloogia Selts ettepanekud maapõueseaduse eelnõu töövariandile. Vaata kirja: Otsiver_EGEOS_03042014 (232 KB)

03.03.2014pöördumine Mäetööstusettevõtete toetusrühma poole seoses Eesti geoloogiateenistuse olukorraga. Vaata kirja:  Maetoostusettevotete_toetusruhmale (450 KB)

22.11.2013pöördumine seoses Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutseva osaühingu Eesti Geoloogiakeskus juhatuse esimehe konkursiga ja asutuse nõukogu pädevusega. Vaata kirja: EGEOS_p66rdumine_EGK_juhatus_n6ukogu_22112013 (118 KB)

20.11.2013 – Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee, Eesti Keemiatööstuse Liidu, Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu, Eesti Geoloogia Seltsi, Eesti Mäeseltsi ja Eesti Elektritööstuse Liidu ühispöördumine riigikontrolör Alar Karise poole. Vaata kirja: Erialaliitude_yhisp66rdumine (300 KB)
28.11.2013 – riigikontrolör Alar Karise vastus ühispöördumisele VK_Maailma_Energeetikanoukogu_Vastus_uhispoordumisele_RVKS_KKivi_27_11_2013 (77 KB)

08.10.2013teabenõue Keskkonnaministeeriumi personaliosakonnale. Vaata kirja: KeM_TEABENOUE_08102013 (109 KB)
18.10.2013 – Keskkonnaministeeriumi personaliosakonna peaspetsialisti vastus teabenõudele Vastus_teabenoudele_18102013 (44 KB), Lisa1 (251 KB), Lisa2 (55 KB), Lisa3 (177 KB), Lisa4 (21KB), Lisa5 (176 KB)

23.08.2013ringkiri: ettepanek luua Eesti maavarade ja nendega seotud tegevuste tutvustamiseks üldsusele muuseum või keskus. Vaata kirja: RINGKIRI (264 KB)

29.07.2013arvamus keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu (20.06.2013) “Tarvastu vallas Jakobimõisa ja Tinnikuru külas Tarvastu paisjärve puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine” juurde . Vaata kirja: EGEOSarvamus_Kullamae_IBUNOY (280 KB)

18.07.2013toetuskiri märgukirjale Terviseameti projekti “Põlevkivisektori tervisemõjude uuring” finantseerimise kohta. Vaata kirja: Toetuskiri_KIK_Terviseamet2013 (198 KB)

23.05.2013toetuskiri Haridus ja Teadusministeeriumile. Vaata kirja: TOETUSKIRI_HTMile23052013 (209 KB)

23.04.2013märgukiri Keskkonnaministeeriumi ministrile. Vaata kirja: MARGUKIRI_KeM_ministrile (108 KB) ja MARGUKIRI_ministrile_lisa3 (5.38 MB)

16.04.2013esindaja määramine Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogusse. Vaata kirja: EGEOS_taotlus_HTM_kutsenoukogu_liikmeks_16042013 (186 KB)

25.03.2013partnerluse kinnitus projektile „Eesti mulla huumushorisondi ja lähtematerjali geokeemilise atlase koostamine “. Vaata kirja: 2013_EGEOS_KIK_EGK (184 KB)

22.03.2013partnerluse kinnitus projektile „Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa lääneosa aluspõhjakivimite stratotüüpsete paljandite seisundi hindamine“.  Vaata kirja: KIK_EGEOS_22032013 (165 KB)

11.12.2012esindaja volitamine Mäeinseneri kutseala kutsekomisjoni. Vaata kirja: MI_KUTSEKOMISJON_RRaudsep_012013 (185 KB)