Inseneribüroo STEIGER puurib Paldiskis sügavaid aluskorda ulatuvaid puurauke. Aluskorra pealispinnal lasub siin ligikaudu 180 m paksune pealiskord, s.o (alt üles) Ediacara, Kambriumi ja Ordoviitsiumi ladestu settekivimid ning Kvaternaari ladestu setted. Puurtööd viiakse läbi vintstõstega (wireline) varustatud agregaadiga, millega on puursüdamiku …

Kuidas puuritakse maapõue? Tule vaatama! Loe lähemalt »

Eesti Geoloogia Seltsi volikogu otsustas seoses koroonaviiruse levikust tuleneva eriolukorraga riigis edasi lükata traditsiooniliselt maikuus toimuva aastakoosoleku. Otsus aastakoosoleku toimumise kohta langetatakse käesoleva aasta septembrikuus ja edastatakse kõigile liikmetele kodulehe ning e-kirja teel. Eesti Geoloogia Seltsi volikogu

Käesoleval aastal möödub 200 aastat geoloogia õpetamise algusest Tartu Ülikoolis. Mitmekülgne geoloogia ainete õpetamine sai alguse 1820. aastal, kui ülikooli filosoofiateaduskonna juurde loodi loodusteaduse ja mineraloogia õppetool ja mineraloogia kabinet. Esimeseks õppetooli mineraloogiaprofessoriks kinnitati Peterburi Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliige Moritz von …

GEO200 – konverents ja peoõhtu 7. novembril Tartus Loe lähemalt »

Eesti Geoloogia Selts kogub jutte ja vahvaid meenutusi teemal „Arbavere lood“.„Kui Mati koos Heinoga Arbaverre jõudis, oli Kallel teevesi juba tulele pandud…“„Peale öist tugevat vihmasadu mõtlesin, et panen radiomeetri kärnihoidla räästa alla vastu maapinda ja mõõdan selle radioaktiivsust…“„Olen spinninguga palju …

Arbavere meenutuste esitamise tähtaeg on 1. mai 2020 Loe lähemalt »

Geoloogide päev on geoloogide, geofüüsikute ja geokeemikute ametipäev, mida traditsiooniliselt tähistatakse aprilli esimesel pühapäeval. Geoloogide päeva tähistamise algatas akadeemik Alexander Yanshini juhitud geoloogide rühm. Nende algatus sätestati NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 31. märtsi 1966. aasta määrusega, et mälestada Nõukogude geoloogide …

Head geoloogide päeva! Loe lähemalt »

EGEOSe reis 2019 võtab suuna läbi Austria Põhja-Itaaliasse ja suure tõenäosusega külastame ka üht rahvusparki Sloveenias.Ikka ja jälle keskendume loodusobjektide külastamisele, aga ei jäta imetlemata ka kultuuriobjekte teele jäävates linnades. Reisi üheks tooniandvamaks objektiks on Dolomiidid Alpide lõunaosas, kus on …

Põhja-Itaalia reis 2019: tule geoloogidega seiklema! Loe lähemalt »