Kuu arhiiv: January 2018

Eesti Geoloogiateenistus alustas tegevust

02.01.2018 alustas tööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse kuuluv riigiasutus Eesti Geoloogiateenistus. Teenistuse põhiülesanneteks on Eesti geoloogiline kaardistamine, geoloogiliste uuringute teostamine, maapõuealaste andmebaaside, sh geoloogiafondi ja puursüdamike kogu pidamine, hüdrogeoloogiline, mererannikute ja seismiline seire, kompetentsuse ja rahvusvahelise koostöö arendamine ning valitsusasutustele

Postitatud Uncategorized